Transitie Tervuren

Een beweging van gemeenschappen die samenkomen om onze wereld opnieuw te bedenken en op te bouwen.

Veerkracht project

Veerkracht verwijst naar het vermogen van een persoon, of systeem, om niet in te storten en te reageren, na een verstoring.

TGV

Transitie Groupe Voeding.

Samen bereiden we voeding. We hebben aandacht voor onze gezondheid en we vertrekken zo veel mogelijk van lokale seizoensgroenten van bio-logische teelt. Ook minder gekende of ‘vergeten’ groenten komen aan bod. We maken zelf basisprodukten en we gebruiken milieu-vriendelijke produkten.

Haazerlaar

Ons Permacultuur Tuin.

Tervuren is al enige tijd enthousiast bezig met permacultuur of “Permanent agriculture”. Dit is een relatief nieuwe vorm van land- en tuinbouw dat zich wereldwijd snel verspreidt. Belangrijk is de samenwerking van de mens met omliggende natuur.

Ğ1, betaalmiddel van de burger

Een andere manier om te handelen.

We moeten ons afvragen waar het geld vandaan komt. Waar komt het vandaan? Hoe wordt het gemaakt? Door wie?

Een munt is een ruilmiddel, een meetinstrument en een opslagplaats van waarde.

Autodeelen

Autodelen voor iedereen.

Voor een korte trip tot een langere reis. Dankzij het grote aanbod heb je voor elke verplaatsing wel een auto die bij je past. Ontdek de deelauto’s in je buurt.

Collectieve intelligentie

1+1=3

Collectieve of groepsintelligentie komt tot uiting in het feit dat een team van samenwerkende agenten problemen doeltreffender kan oplossen dan wanneer deze agenten geïsoleerd werken.

Wij experimenteren met sociocratie, brainstorming, open fora, enz. om concrete projecten te creëren.

Burgermarkt

Inwisselen in burgergeld.

Veel producten worden ontwikkeld en gemaakt door burgers en kunnen worden ingewisseld.

Kweken in potten

Klein is mooi.

Je zou verbaasd zijn wat je met weinig ruimte en veel fantasie kunt verbouwen.

Lets Tervuren

Lokale ruileconomie.

Een LETS is een multilateraal handelssysteem, gereguleerd door middel van een tussenliggende meeteenheid.

Blitz Tuin

Samen beginnen we.

Begin je eigen tuin, maar als we met z'n allen besluiten een tuin te beginnen en elkaar daarbij helpen, gaat het snel.

Zen feest

Uitwisseling van ontspanningstechnieken.

Ontspanningstechnieken zijn gericht op het verminderen van de algehele stress en zijn bedoeld om een "vermindering van de alertheid, hart- en ademhalingsfrequentie en bloeddruk" teweeg te brengen.

Vrijwillige eenvoud

Minder goederen, meer verbindingen.

Vrijwillige eenvoud (of vrijwillige soberheid) is een levensstijl van opzettelijk minder consumeren.

Thuis Home Vidéo

Deel een videomoment.

Creëer een videomoment, deel een documentaire, een positieve of inspirerende film.

Abonneer u op onze nieuwsbrief